ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ– ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η ιστοσελίδα «PETRICHOR.COM.GR» (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία «PETRICHOR», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση μέσω του Διαδικτύουσειρά προϊόντων, όπως είδη ένδυσης, έπιπλα, διακοσμητικά σπιτιού, αξεσουάρ κουζίνας, φωτιστικά, πίνακες και λοιπά συναφή είδη (εφεξής τα «Προϊόντα»). Το PETRICHORκαι ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην εταιρία με την επωνυμία «PETRICHORΟ.Ε.» με διακριτικό τίτλο «PETRICHOR», που εδρεύει στηνΠάτρα, οδός Αγίου Ανδρέου αριθμός 9, Ελλάδα, (ΑΦΜ: 801650660/ Δ.Ο.Υ Α’ Πατρών, με αριθμό ΓΕΜΗ  160836916000, τηλ. +30 210 220 8434, email [email protected])(εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», η «Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως τα διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι περιλαμβάνουν, ως αναπόσπαστο τμήμα και ενιαίο σύνολο, τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας, και την Πολιτική Cookies (εφεξής οι «Όροι Χρήσης» ή «Γενικοί Όροι» ή «Όροι και Προϋποθέσεις» ή «Όροι»ή «Συμφωνία»), και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή του επισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή, Μέλους (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής», ο «Αγοραστής», το «Μέλος», «εσείς», «εσάς», «σας») περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του (πχ Εγγραφή Μέλους, Newsletters), ή/και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, διενεργώντας αγορές, και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με την εταιρία για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Χρήσης και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια ή χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των Όρων και Προϋποθέσεων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Όροι Χρήσης αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών μας, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, ή την εγγραφή σας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η εταιρία στα πλαίσια της προστασίας των δικαιωμάτων των επισκεπτών του παρόντος ιστοτόπου δηλώνει ότι καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια και πληρότητα, τόσο σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρίας όσο και στα παρεχόμενα προϊόντα.Δεν υφίσταται ωστόσο ευθύνη της Εταιρίαςγια οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας εξ' αφορμής της χρήσης αυτής ή πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας. 

Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και μέσω αυτής διατίθενται στους χρήστες, εφόσον αυτά δεν αφορούν την ίδια την Εταιρία, συλλέγονται από αυτήν από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους χρήστες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών αυτών, η δε παροχή αυτών μέσω της ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρία ή με τρίτους. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεωνμε αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Εταιρία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Εφόσον η Εταιρία αποφασίσει την δημιουργία Υπηρεσίας αποστολής ενημερωτικών δελτίων (Newsletter), η συμμετοχή σας σε αυτή γίνεται κατόπιν ελεύθερης επιλογής σας και δεν αποτελείπροστάδιο ή υποχρέωση για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Αν ο χρήστης επιλέξει την χρήση της σχετικής υπηρεσίας θα μπορεί να λαμβάνει τα ενημερωτικά μας δελτία και άλλο διαφημιστικό υλικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που θα μας δηλώσει κατά τη δημιουργία λογαριασμούή την διαδικασία αγοράς. Η εγγραφή στην Υπηρεσία αυτή ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη στο αντίστοιχο πεδίο στο Δικτυακό Τόπο. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην Υπηρεσία δίνετε τη ρητή συγκατάθεση σας να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρίες, κατά περίπτωση. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο της. Στα πλαίσια αυτά, μέσω της ιστοσελίδας μας θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να μεταβαίνουν μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) σε δικτυακούς τόπους τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών, δίχως καμία ανάμειξη ή ευθύνη της Εταιρίας. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των ιστοσελίδων από αυτούς τους διαχειριστές, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τις Πολιτικές Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να επικοινωνήσει μαζί τους για όποιες πληροφορίες επιθυμεί ή για την ενάσκηση δικαιωμάτων του.

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η Εταιρία μπορεί να διατηρεί λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (λ.χ. Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube), τους οποίους οι Χρήστες δύνανται να ακολουθούν, για να μαθαίνουν νέα, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειες. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρουμε μέσα από τους λογαριασμούς Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί. Επιπλέον τυχόν αλληλεπίδρασή των Χρηστών με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση και σύνδεση στους προσωπικούς σας λογαριασμούς στα Μέσα αυτά. Η Εταιρία διευκρινίζει ότι ουδεμία πρόσβαση έχει στους λογαριασμούς σας αυτούς, δεν ελέγχουμε τις σχετικές υπηρεσίες και επομένως δεν ευθυνόμαστε για τις πράξεις ή/και παραλείψεις των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεχτικά τους όρους των κοινωνικών αυτών δικτύων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η ιστοσελίδα να λειτουργεί αδιάλειπτα, απαλλαγμένη από κάθε είδους σφάλματα, ιούς κλπ. Ωστόσο δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ασφαλές περιβάλλον η Εταιρία δεν εγγυάται στους χρήστες τα ανωτέρω και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά των χρηστών ή τρίτων τυχόν προκύψει από την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα, (λ.χ. απώλεια δεδομένων) οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. 

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Μηνύματα προς την Εταιρία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να μην είναι ασφαλή. Η Εταιρία ως εκ τούτου συνιστά να μην αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι συνήθως διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να καθιστά αυτή την ιστοσελίδα μη διαθέσιμη κατά καιρούς για οποιαδήποτε αιτία ή και χωρίς αιτία, δίχως να ευθύνεται έναντι των χρηστών για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από οποιαδήποτε διακοπή, αναστολή ή τερματισμό της λειτουργίας της ιστοσελίδας.Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να τερματίσει οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή να εξαλείψει οποιοδήποτε περιεχόμενο, χαρακτηριστικό ή υπηρεσία αυτής της ιστοσελίδας, δίχως να έχει υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας οφείλουν να συμμορφώνονται με τις νομοθετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, οφειλόμενη στην κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρία εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, είτε τώρα είτε στο μέλλον, απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (password), κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της Εταιρίας από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Μεταξύ άλλων και όλως ενδεικτικώς οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν να μην:

 • Περιορίζουν ή παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και την χρήση αυτής ή οποιουδήποτε μέρους αυτής σε άλλους χρήστες, μέσω επιθέσεων διαδικτυακής μορφής (cyberattacks, DoSattacks, flooding κλπ.) ή με άλλες παρόμοιες ενέργειες. 
 • Παρεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στο λογισμικό ή στη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, μεταξύ άλλων και όλως ενδεικτικώς, με τη μετάδοση ή την αποστολή οποιουδήποτε λογισμικού ή άλλου υλικού στον ιστότοπο που περιέχει ιούς πάσης φύσεως, «timebombs», δούρειους ίππους, «worms», ή πάσης φύσεως malware προγράμματα, ή λειτουργίες υπολογιστικού προγραμματισμού που μπορούν να βλάψουν, να παρεμποδίσουν, να διακόψουν ή να θίξουν οποιοδήποτε σύστημα, δεδομένα ή πληροφορίες.
 • Χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για σκοπούς παράνομους ή μη εγκεκριμένους από την Εταιρία. 
 • Παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα της εταιρίας ή τρίτων
 • Διαβιβάζουν παράνομο περιεχόμενο ή πληροφορίες
 • Παραβιάζουν εμπορικά απόρρητα τρίτων
 • Προβαίνουν σε οποιουδήποτε είδους διαφήμιση ή εμπορικής φύσεως επικοινωνία ή ανάρτηση δίχως την ρητή συγκατάθεση της Εταιρίας
 • Συμμετέχουν σε αποστολή ανεπιθύμητηςαλληλογραφίας («spamming»)
 • Προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη αλλοίωσης ή μεταβολής ή εκμετάλλευσης (εμπορικής ή μη) του παρόντος ιστοτόπου ή οποιουδήποτε μέρος αυτού ή του περιεχομένου του, μεταξύ των οποίων και η άνευ ρητής συναίνεσης της Εταιρίας αναπαραγωγή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου αυτής.
 • Χρησιμοποιούν οποιεσδήποτε εφαρμογές(τύπου ρομπότ, αράχνης κλπ., ή άλλη χειροκίνητη ή αυτόματη συσκευή ή διαδικασία) για την ανάκτηση, την εύρεση, την εξαγωγή δεδομένων («datamine») ή με οποιονδήποτε τρόπο την αναπαραγωγή ή την καταστρατήγηση της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου του.
 • Αποκτούν ή συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας. 
 • Δημιουργούν μια βάση δεδομένων με συστηματική λήψη και αποθήκευση οποιωνδήποτε πληροφοριών από την ιστοσελίδα αυτή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών με μόνη την ανακοίνωσή της τροποποίησης μέσω της ιστοσελίδας, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται η αποδοχή τους με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να προχωρήσει στην αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχονται από την Εταιρία και περιγράφονται στην ιστοσελίδα, από την Εταιρία (ή το τρίτο μέρος που τυχόν είναιπάροχος του προϊόντος ή της υπηρεσίας)θα ζητηθεί ο χρήστης να παρέχει προσωπικά δεδομένα, που σχετίζονται με την αγορά ή την παροχή της υπηρεσίας.

Ενδεικτικά, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη να παρέχει μεταξύ άλλων τα προσωπικά του στοιχεία, (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης κλπ.),στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας, στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου,στοιχεία διεύθυνσης, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία πουθεωρείται απαραίτητη και αναγκαίαγια την ταυτοποίηση του προσώπουκαι την περαιτέρω δυνατότητα κατάρτισης της επιθυμητής κάθε φορά συμβατικής σχέσης. Στην περίπτωση αυτή θα τίθεταισε ισχύ η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα με σχετικό σύνδεσμο και της οποίας το περιεχόμενο δύναται και πρέπει να λάβει γνώση ο χρήστης. Εφόσον η υπηρεσία ή το προϊόν παρέχονται από τρίτο, συνεργάτη ή μη της Εταιρίας, η σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα παρέχεται από τον τρίτο, ο οποίος θα έχει τον ρόλο του υπευθύνου επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για τη συλλογή ή επεξεργασία των πληροφοριών που παρέχει ο χρήστης, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική και τις πρακτικές των παρόχων αυτών ή οποιωνδήποτε τρίτων αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο των στοιχείων που θα παρέχει στην Εταιρία με σκοπό την πραγματοποίηση αγορών ή την παροχή υπηρεσιών θα είναι ακριβή, πλήρη και θα ανταποκρίνονται στα ισχύοντα κατά τον χρόνο χορήγησης των στοιχείων προσωπικά του δεδομένα. Συμφωνεί επίσης να καταβάλειτο σύνολο των χρεώσεων που πραγματοποιήθηκαν είτε από αυτόν ή είτε από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από αυτόν για την χρήση του λογαριασμού και της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του ή άλλου μηχανισμού πληρωμής, στην τιμή ή στις τιμές που ίσχυαν όταν επεβλήθησανοι σχετικές χρεώσεις. 

Ο χρήστης θα έχει επίσης την υποχρέωση καταβολής όλων των φόρων, τελών κλπ. που σχετίζονται με τις αγορές, καθώς και των εξόδων αποστολής, πέραν των περιπτώσεων που προβλέπεται δωρεάν αποστολή των προϊόντων σε αυτόν. Για το λόγο αυτό συνιστούμε πριν από κάθε αγορά σας να διαβάζετε προσεκτικά τους ισχύοντες όρους αγοράς, που είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει τυχόν περιγραφές ή εικόνες ή παραπομπές σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία σε αυτόν τον ιστότοπο ή να περιορίσει την ποσότητα παραγγελίας σε κάθε προϊόν ή υπηρεσία ή/και να αρνηθεί την υπηρεσία. Σημειώνουμε ότι οι περιγραφές ή οι εικόνες ή οι παραπομπές σε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων δεν συνεπάγονται απαραίτητα την έγκριση της Εταιρίας για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε δημιουργούν υποχρέωση αποζημίωσης προς τον χρήστη εκ της αγοράς τέτοιου προϊόντος ή υπηρεσίας για οποιαδήποτε αιτία.

Μπορεί να απαιτείται επαλήθευση των υποβληθέντων δεδομένων πριν από την αποδοχή οποιασδήποτε αγοράς ή παραγγελίας. Εκτός και εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο, η τιμή, η αξία και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται εκ των προτέρων τους πρόσθετους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις αγορές και την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, τις θυγατρικές της, τους δικαιοδόχους ή τους συνεργάτες.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. Τι είναι τα Cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες, οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με την χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης και βελτιστοποίησης.

Με την χρήση αυτή, η ιστοσελίδα είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη σε αυτή, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Β. Γιατί Χρησιμοποιούμε Cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για τη βελτίωση της λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγησή σας στις επιμέρους σελίδες και την εύκολη σύνδεσή σας. Παράλληλα τα cookies, μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Έτσι μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του e-shop και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε την αγοραστική σας εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε στον Δικτυακό μας Τόπο;

Αναγκαία Cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Δικτυακού Τόπου μας, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Cookies λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις με βάση τις ανάγκες σας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στονΙστότοπονα θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του Ιστοτόπουκαι να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies Επιδόσεων (Στατιστικά)

Τα στατιστικά cookies ή analyticscookies είναι υποσύνολο των cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής Προώθησης

Τα cookies προώθησης χρησιμοποιούνται για να παρουσιάζουν διαφημίσεις σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ιστοσελίδα της εταιρίας είναι προσβάσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο, η σύναψη ωστόσο σύμβασης εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η οποία μπορεί να θέτει περιορισμούς ή ειδικούς όρους, ανάλογα με την προέλευση του χρήστη, ακόμα και να αρνείται την παροχή υπηρεσίας προς αυτόν.

Χρήστες που θα θελήσουν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρίας από τοποθεσίες εκτός ΕΕ, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και με δική τους ευθύνη και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των εθνικών νόμων, εφόσον και στο βαθμό που ισχύουν οι εθνικοί νόμοι. 

ΕΦΑΜΡΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα Συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κατά τόποναρμόδια Δικαστήρια συμφωνούνται αυτά της πόλης των Πατρών. 

Η παρούσα Συμφωνία έχει συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το σύνολο των ανωτέρω όρων, μαζί με τις λοιπές Πολιτικές της Εταιρίας, αποτελούν τη Συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη αναφορικά με το αντικείμενο του παρόντος. Οποιεσδήποτε προγενέστερες ή σύγχρονες γραπτές ή προφορικές Συμφωνίες μεταξύ της Εταιρίας και του χρήστη καθίστανται ανίσχυρες με την εξαίρεση συμβάσεων μεταξύ των μερών που έχουν ήδη εκτελεστεί πλήρως. 

Σε περίπτωση διαφοράς, αντίφασης ή αντίθεσης μεταξύ πληροφοριών που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα, της παρούσας Συμφωνίας ή και οποιασδήποτε σύμβασης συνάψει ο χρήστης με την Εταιρία, οι όροι της σύμβασης κατισχύουν της παρούσας Συμφωνίας και των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, ενώ οι όροι της παρούσας Συμφωνίας θα υπερισχύουν μόνον των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Οι τίτλοι των κεφαλαίων της παρούσας συμφωνίας χρησιμεύουν απλώς ως αναφορά και δεν υπερισχύουν του ουσιαστικού περιεχομένου κάθε επιμέρους κεφαλαίου. 

Η μη ενάσκηση των περιγραφόμενων στην παρούσα Συμφωνία δικαιωμάτωναπό μέρους της Εταιρίας δεν συνιστά παραίτησή της από οποιαδήποτε διάταξη ή δικαίωμα ούτε δύναται να ερμηνευθεί ως τέτοια. 

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας κηρυχθεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, ο χαρακτηρισμός αυτός δεν επηρεάζει την Συμφωνία ως σύνολο ούτε τις υπόλοιπες επιμέρους διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. 

Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να μεταβιβαστεί σε τρίτους ή να παραχωρηθεί περαιτέρω άδεια χρήσης εκμετάλλευσης της από τον χρήστη, εκτός και εάν η Εταιρία συναινέσει προηγουμένως εγγράφως γι’ αυτόν αποκλειστικά τον σκοπό.

Γλώσσα

Website created with by Elegento