ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση») η εταιρία «PETRICHOR Ο.Ε.», που εδρεύει στην πόλη της Πάτρας, οδός Αγίου Ανδρέου 9 (υποκατάστημα Πατρέως 39 Πάτρα),Ελλάδα,και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής «η Εταιρία»), θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και της Ελληνικής Νομοθεσίας.

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Η εταιρεία με την επωνυμία «PETRICHOR Ο.Ε»,που εδρεύει στην Πάτρα, (Αγίου Ανδρέου 9), και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αρ. τηλεφώνου: 210 220 8434

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

 1. κα. Νίκη Δεσινιώτη
 2. κα. Σμαράγδω Πετρή

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]

2. Έννοια προσωπικών δεδομένων

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»).Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

3. Έννοια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Δεδομένα που συλλέγουμε

Η Εταιρία συλλέγει από τους χρήστες της ιστοσελίδας τα δεδομένα εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτηταγια την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα περιορίζονται σε όσα ο χρήστης έχει παράσχει ρητά, με την συγκατάθεσή του και για συγκεκριμένο σκοπό. Σημειώνουμε ότι η συμπλήρωση πεδίων στην ιστοσελίδα ισοδυναμεί με συναίνεση του χρήστη προς την εταιρία μας για την επεξεργασία των δεδομένων τα οποία δίδει στα πεδία αυτά.

Η Εταιρία, και με την επιφύλαξη της περίπτωσης των cookies, (δείτε αναλυτικά προς τούτο τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας και την πολιτική cookies, (εδώ) συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του χρήστη:

 1. Δεδομένα Ταυτότητας: Ονοματεπώνυμο, όνομα χρήστη, κωδικός χρήστη, ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό, που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας ή κατά την εγγραφή σας, με το άνοιγμα Λογαριασμού.
 2. Δεδομένα Επικοινωνίας: Αριθμό κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας, (χώρα, πόλη, οδός, αριθμός οδού, ταχυδρομικός κώδικας) και λοιπές ενδεχομένως πληροφορίες επικοινωνίας, που μας χορηγείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας, το άνοιγμα Λογαριασμού ή στα πλαίσια της λήψης εμπορικής επικοινωνίας από την Εταιρεία μας, ή στα πλαίσια της συμμετοχής σας σε διάφορες ενέργειες της Εταιρείας μας (πχ διαγωνισμούς κτλ.).
 3. Δεδομένα οικονομικά: Τραπεζικό λογαριασμό, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφές χρημάτων, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, διεύθυνση χρέωσης κτλ., που μας χορηγείτε είτε κατά την εγγραφή στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας είτε κατά την παραγγελία των προϊόντων με σκοπό την πληρωμή με ηλεκτρονικά μέσα, είτε για την περίπτωση επιστροφής χρημάτων, που συνάγουμε από τις αγορές σας κτλ.. Η καταχώρηση των στοιχείων της κάρτας, η επιβεβαίωσή τους, η δέσμευση του ποσού και η τελική χρέωση, γίνονται,κατόπιν ανακατεύθυνσηςαπό την σελίδα μας, σε ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον της συνεργαζόμενης με την εταιρία μας «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος». H ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν γνωρίζει, δεν χειρίζεται και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτα σας.
 4. Δεδομένα Συναλλαγών – Αγορών: Είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγών, τόπος παράδοσης, χρόνος αγοράς, ιστορικό αγορών, παράπονα, τρόπος πληρωμής, στοιχεία που απαιτούνται σε περιπτώσεις αλλαγών ή επαναπίστωσης λογαριασμού όπως τραπεζικός λογαριασμός, όνομα δικαιούχου, IBAN, τραπεζικό ίδρυμα κ.α., που συλλέγουμε σχετικά με την αγορά σας ή/και από το Λογαριασμό σας. 
 5. Δεδομένα Καταναλωτικής Συμπεριφοράς: Καταναλωτικές προτιμήσεις κατά την περιήγησή σας στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δηλαδή τα είδη που βλέπετε, το καλάθι αγορών σας, τη διάδρασή σας στα Social Media (πχ. σε ποια προϊόντα κάνετε Like), την εξαργύρωση δώρων, τη συχνότητα αγοράς, τρόπος, χρόνος αγοράς, είδος αγοράς κτλ., με βάση τα προϊόντα αγορών, σχόλια ή τυχόν απαντήσεις σας σε έρευνες που ενδεχομένως πραγματοποιούμε.
 6. Δεδομένα τεχνικά: Ενδεικτικά το κανάλι – πηγή προέλευσης, τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), ζώνη ώρας και τοποθεσία, στοιχεία εισόδου, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε το Δικτυακό μας Τόπο κτλ. 
 7. Δεδομένα Σύνδεσης στο Λογαριασμό: Όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password).
 8. Δεδομένα Προφίλ: Δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις καταναλωτικές σας προτιμήσεις, τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή εκδηλώσεις και την εν γένει διάδραση σας ως πελάτης της εταιρίας.
 9. Δεδομένα Δημογραφικά: Ηλικία, φύλο, τόπος διαμονής, τα οποία συλλέγονται απευθείας από το υποκείμενο κατά περίπτωση ή συνάγονται από τις συναλλαγές των υποκειμένων στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα κτλ.
 10. Δεδομένα μέσω Cookies: Browser, IP address, προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά, τη χώρα προέλευσης της παραγγελίας σας, τα προϊόντα που κοιτάζετε μέσα στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την προέλευσή σας από άλλους δικτυακούς τόπους.
 11. Δεδομένα μάρκετινγκ: Περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη υλικού προωθητικών ενεργειών από εμάς και τρίτους και τις προτιμήσεις σας για την επικοινωνία σας με εμάς, εφόσον έχουμε τη σχετική σας συναίνεση, η γνώμη σας σχετικά με προϊόντα που αγοράσατε από εμάς.

Σε περίπτωση που η Εταιρία κρίνει αναγκαία την παροχή από τον Χρήστη επιπλέον δεδομένων, είτε για τις παρούσες υπηρεσίες είτε για τυχόν άλλες που θα παρέχει στο μέλλον, η παρούσα πολιτική προστασίας θα τροποποιηθεί αναλόγως.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies παρακαλούμε ανατρέξτε στην σχετική πολιτική μας.

5. Τρόπος χρήσης δεδομένων

Η επεξεργασία των Δεδομένων των Χρηστών διεξάγεται από το προσωπικό της Εταιρίας, μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών. Κατ’ εξαίρεση μπορεί η επεξεργασία να γίνει από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρίας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών, τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της Εταιρίας και μόνο, και αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν παρασχεθεί.

6. Σκοπός επεξεργασίας

Ο Χρήστης παρέχει στην Εταιρία τα δεδομένα του, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Τη λήψη των παραγγελιών σας, τη διεκπεραίωση αυτών, και την αποστολή των προϊόντων σε εσάς.
 2. Την επικοινωνία μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στην πώληση των προϊόντων μας σε εσάς.
 3. Τη διαχείριση, διεκπεραίωση και επεξεργασία των πληρωμών σας, συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.
 4. Την εξυπηρέτησή σας με το άνοιγμα λογαριασμού σε εμάς.
 5. Τη δημιουργία, φύλαξη και συντήρηση βάσης δεδομένων με το πελατολόγιό μας και την ανάλυση αυτής.
 6. Την αποστολή σε εσάς εμπορικής επικοινωνίας μέσω Newsletter, SMS, ή άλλων πολυμέσων (VIBER) που αφορά σε νέα της Εταιρείας μας, σε προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 7. Την ανάλυση της συμπεριφοράς σας και την κατανόηση των προτιμήσεων σας.
 8. Την κατανόηση και ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών μας. 
 9. Τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, όπως για παράδειγμα της υπαναχώρησης, αντικατάστασης προϊόντος κτλ.,
 10. Την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 11. Την ασφάλεια των συναλλαγών.
 12. Επιχειρηματικές αναλύσεις και βελτιώσεις, όπως για τη διάθεση των προϊόντων μας στην αγορά και τη βελτιστοποίηση αυτών, για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας και της εξυπηρέτησής σας από εμάς μέσα στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, καθώς και για την προσαρμογή των εμπειριών σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.
 13. Την έρευνα αγοράς, στατιστικές αναλύσεις, την ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και τη διαχείριση εκστρατειών μάρκετινγκ και να σας ενημερώνουμε εμείς ή οι συνεργάτες μας για πιθανές ευκαιρίες συμμετοχής στις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ ή προώθησης προϊόντων της εταιρίας.
 14. Για άλλους σκοπούς για τους οποίους θα σας ειδοποιούμε, ή θα προσδιορίζονται κατά περίπτωση, στο σημείο που συλλέγονται αρχικά οι πληροφορίες για εσάς

7. Νομική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων

 1. Η εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή η προετοιμασία κατάρτισης σύμβασης κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων
 2. Συγκατάθεση χρήστη. Ειδικώς για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αφορούν την προώθηση ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, ο Χρήστης ανά πάσα στιγμή δύναται να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, είτε μέσω επικοινωνίας με την Εταιρία στα στοιχεία που παρέχονται ανωτέρω, είτε με την επιλογή που υπάρχει στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλει η Εταιρία με την ένδειξη «UNSUBSCRIBE».
 3. Έννομο επιχειρηματικό συμφέρον, έναντι του οποίου δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα που έχετε για την προστασία των πληροφοριών.
 4. Νομικές υποχρεώσεις της εταιρίας που πηγάζουν από νομοθετικές προβλέψεις (λ.χ. φορολογικές υποχρεώσεις.

8. Αποδέκτες των Δεδομένων του χρήστη

Η Εταιρία δεν πωλεί, δεν μοιράζει, δεν μισθώνει ούτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάζει, κοινοποιεί ή παραχωρεί σε τρίτα μέρη τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, εκτός αν τούτο προβλέπεται από συγκεκριμένη συμφωνία με τον χρήστη και με την ρητή συναίνεση αυτού, ή αν απαιτείται από το Νόμο.

Ενδέχεται ωστόσο η Εταιρία να χρησιμοποιήσει και κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρίας, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε εκκρεμών ενώπιον δικαστικών αρχών είτε όχι, είτε πρόκειται για δικαστική είτε για εξωδικαστική διαδικασία.
Πρόσβαση στα Δεδομένα του Χρήστη έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρίας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα του Χρήστη ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 1. Το προσωπικό της Εταιρίας
 2. Οι συνεργαζόμενοι με την Εταιρία χρήστες των συστημάτων μας.
 3. Τα συνεργαζόμενα με την Εταιρία πιστωτικά ιδρύματα, δια των οποίων γίνεται η αποπληρωμή των προϊόντων πώλησης.
 4. Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, sms, viberκ.ο.κ.
 5. Οι συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών

Τα Δεδομένα του Χρήστη δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή αυτού.

9. Διασφάλιση προστασίας προσωπικών δεδομένων από τους Εκτελούντες την Επεξεργασία

Κάθε πρόσωπο που εκτελεί για λογαριασμό της Εταιρίας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρία:

 1. να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια
 2. να μη διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο Δεδομένα του Χρήστη, αν τούτο δεν προβλέπεται συμβατικά ή αν δεν υπάρχει ρητή άδεια της Εταιρίας
 3. να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφάλειας
 4. να συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της εταιρίας ενδέχεται να απασχολούν έτερα πρόσωπα, (υποεκτελούντες). Στην περίπτωση αυτή ο υποεκτελώνθα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον εκτελούντα, όπως αναλύονται στην παρούσα Πολιτική και πάντα μέσα στο πλαίσιο των ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων του, και θα φέρει  εις ολόκληρον ευθύνη με τον Εκτελούντα.

10. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία στην παρούσα φάση δεν αποστέλλει δεδομένα εκτός Ε.Ε. για τη διαχείριση των αγορών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.

Ενδέχεται ωστόσο μελλοντικά να διαβιβάσει και επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών παγκοσμίως σε μέρη, όπου οι δραστηριότητες επεξεργασίας λαμβάνουν χώρα. Σήμερα τα συστήματα (servers) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών βρίσκονται στην Ελλάδα. Αν μελλοντικά η εταιρία κρίνει σκόπιμη την συνεργασία με παρόχους υπηρεσιών εκτός Ε.Ε., η παρούσα πολιτική προστασίας θα ενημερωθεί αναλόγως.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία εγγυάται ότι οιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία προς τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιείται μόνο προς χώρες οι οποίες έχουν νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Ειδικώς για τον σκοπό της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πάροχοι των διαδικτυακών αυτών υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Πελατών.

Στο βαθμό που λαμβάνει χώρα διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, η Εταιρία θα αναζητά και θα λαμβάνει διασφαλίσεις ότι κάθε πληροφορία, που ενδέχεται να διαβιβάσει, διασφαλίζεται επαρκώς και σύμφωνα µε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

11. Δικαιώματα Χρηστών 

Οι Χρήστες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση µε τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρία:

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλει ερώτηση προς την Εταιρία εάν γίνεται επεξεργασία ή όχι των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το είδος της γενόμενης επεξεργασίας. Μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η Εταιρία.

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο Χρήστης μπορεί να ελέγξει τα προσωπικά του δεδομένα, να τα επικαιροποιήσει ή να ζητήσει την διόρθωση αυτών αν είναι εσφαλμένα ή την συμπλήρωσή τους αν είναι ατελή.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία την διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών του δεδομένων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα στην Εταιρία για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, ή για την περίπτωση που έχει ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή για την περίπτωση παράνομης χρήσης των δεδομένων ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο προβλέπεται ρητά από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ελληνική Νομοθεσία.

Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Ο Χρήστης μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεση του προς την Εταιρία. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το προγενέστερο της ανάκλησης διάστημαούτε την επεξεργασία που βασίζεται σε άλλες νομικές βάσεις.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

 1. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 2. η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
 3. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας,αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων, 
 4. το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Εταιρία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

12. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων Χρήστη 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, ο Χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με την Εταιρία, με κάθε πρόσφορο μέσο, (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας).

13. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί τα Δεδομένα του Χρήστη μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπούγιατονοποίομαςέχουν αυτά παρασχεθεί καισεσυμμόρφωσημετιςκείμενεςνομοθετικέςδιατάξεις.

Η παροχή δήλωσης συγκατάθεσης για αποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού τηρείται για όσο χρόνο αποστέλλονται τα σχετικά μηνύματα από την Εταιρεία, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει την διακοπή αποστολής τους.

14. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία δηλώνει ότι λαμβάνει κάθε αναγκαίο οργανωτικό και, τεχνικόμέτρο, για την προστασία των Δεδομένων των Χρηστών, με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. 

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Η παρούσα πολιτική διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας της Εταιρίας, κατά τόπον αρμόδια Δικαστήριαορίζονται και συμφωνούνται αυτά της πόλης των Πατρών. 

Η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.

16. Καταγγελία για τον τρόπο μεταχείρισης των προσωπικών δεδομένων 

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία αναφορικά µε τον τρόπο που η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: [email protected] 

Γλώσσα

Website created with by Elegento