ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Η ιστοσελίδα «PETRICHOR.COM.GR» (εφεξής ο «Δικτυακός τόπος»), είναι ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα με την εμπορική ονομασία «PETRICHOR», το οποίο εκθέτει, προωθεί και διαθέτει προς πώλησημέσω διαδικτύουσειρά προϊόντων,όπως είδη ένδυσης, έπιπλα, διακοσμητικά σπιτιού, αξεσουάρ κουζίνας, φωτιστικά, πίνακες και λοιπά συναφή είδη(εφεξής «Προϊόντα»). 

Το Petrichorκαι ο Δικτυακός τόπος ανήκουν στην Εταιρία με την επωνυμία «PETRICHORΟ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «PETRICHOR», που εδρεύει στην Πάτρα, οδός Αγίου Ανδρέου αριθμός 9, Ελλάδα, (ΑΦΜ: 801650660/ Δ.Ο.Υ Α’ Πατρών, με αριθμό ΓΕΜΗ  160836916000, τηλ. +30 210 220 8434 Δευτέρα με Σάββατο 10:00 με 14:00, email:[email protected]) (εφεξής το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «Εταιρία», «εμείς», «εμάς», «μας»), η οποία και νομίμως το διαχειρίζεται.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που εσείς υπό οποιαδήποτε ιδιότητά σας, ήτοι αυτή toyεπισκέπτη, χρήστη των Υπηρεσιών, καταναλωτή – αγοραστή,Μέλους, (εφεξής ο «Χρήστης», o «Καταναλωτής»,o«Αγοραστής», το «Μέλος», «εσείς», «εσάς», «σας»), περιηγείστε στο Δικτυακό μας τόπο, κάνετε χρήση του περιεχομένου του και των Υπηρεσιών του και συναλλάσσεστε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, διενεργώντας αγορές, και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτετε με την εταιρία για την αγορά προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Πριν εισέλθετε στο Δικτυακό Τόπο και κάνετε χρήση των Υπηρεσιών του ή προβείτε σε αγορές στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τόσο τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγορών και Επιστροφών όσο και τους Όρους Χρήσης, που βρίσκονται στην ηλεκτρονική μας σελίδα και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, οφείλετε να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, η χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της περιήγησής στο Ηλεκτρονικό μας κατάστημα. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους Όρους, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία σχετική, μπορείτε,πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης σας,να επικοινωνήσετε με την Εταιρία, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα «Επικοινωνία», στην ιστοσελίδα μας. Τονίζεται ωστόσο ότιοποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελάτων μας αναφορικά με τους Όρους, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση των παρόντων Όρων, καθόσον παρέχονται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε εσάς, οι δε Γενικοί Όροι Αγορών και Επιστροφών, οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και οι πολιτικές της εταιρίας, όπως παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο, αποτελούν τη μόνη και αποκλειστική μας συμφωνία.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλετε να μην κάνετε χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών μας, ούτε να προβείτε σε αγορά προϊόντων. Με την οποιαδήποτε ωστόσο ενέργεια σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όπως ενδεικτικά την περιήγησή σας σε αυτό, ή την εγγραφή σας ή την αγορά των προϊόντων μας, βεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχτεί τους παρόντες Όρους.

Α.ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι παραγγελίες με μέσα εξ’ αποστάσεως πραγματοποιούνται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή/και τηλεφωνικά. Η Εταιρία δε λαμβάνει και δε διεκπεραιώνει παραγγελίες που πραγματοποιούνται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ή μέσω των σελίδων της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Επιπλέον δε θεωρείται παραγγελία και η τυχόν σχετική αναφορά σε επιθυμητό προϊόν είτε σε έντυπο επιστροφής είτε σε δήλωση υπαναχώρησης. 

Οι περιλαμβανόμενοι στο παρόν Γενικοί Όροι αφορούν τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων διενεργούνται πωλήσεις – αγορές τόσο μέσα από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, όσο και μέσω τηλεφώνου,(εφεξής «Γενικοί Όροι Αγορώνκι Επιστροφών»). 

Πωλητής των προϊόντων είναι η Εταιρία«PETRICHOR Ο.Ε.»

Β. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η Εταιρία μέσω της Ιστοσελίδας θα προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση σε καταναλωτές προϊόντα της Εταιρίας μας, όπως είδη ένδυσης, έπιπλα, διακοσμητικά σπιτιού, φωτιστικά, αξεσουάρ κουζίνας, πίνακες και λοιπά συναφή είδη.

Η Εταιρία δηλώνει ότι καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα Προϊόντα που προβάλλονται στον ιστότοπο μας να είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, οι δε φωτογραφίες αυτών να αποτελούν πραγματική, ρεαλιστική και ακριβή απεικόνιση των Προϊόντων μας. Ωστόσο οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών ελλείψεων ή λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου ή λόγω εσφαλμένης πληροφόρησης από τους προμηθευτές μας ή και λόγω ανωτέρας βίας.

Αναφορικά με την διαθεσιμότητα των Προϊόντων, η Εταιρία δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα αναγκαία τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθεσιμότητα των Προϊόντων μας, διατηρεί ωστόσο ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα Προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση να πραγματοποιείται με σχετική καθυστέρηση από την στιγμή της τροποποίησης τους. 

Για τυχόν σφάλματα στις τιμές των Προϊόντων, ισχύουν όσα αναφέρονται στηνσχετική ενότητα περί «Τιμών» κατωτέρω.

Η Εταιρία επιλέγει κατά την ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια τα Προϊόντα που θα διαθέτει προς πώληση, δύναται δε κατά καιρούς να αποσύρει ή ανανεώνει αυτά ελεύθερα και χωρίς υποχρέωση προειδοποίησης, συγκατάθεσής σας ή ενημέρωσης.  Το αυτό ισχύει και για τυχόν προσφορές, εκπτώσεις και οποιεσδήποτε τιμολογιακές πολιτικές ακολουθεί κατά καιρούς, καθόσον ο καθορισμός αυτός βρίσκεται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια μας. 

Όλα τα προϊόντα διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση του αγοραστή, αποκλειομένης πάσης φύσεως εμπορικής εκμετάλλευσης αυτών.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.  

Προτού προχωρήσετε στην υποβολή παραγγελίας θα πρέπει να ελέγξετε αν η χώρα ή η περιοχή στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα που θέλετε να αγοράσετε, εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή από την Εταιρία μας. 

Η Εταιρία εκτελεί παραγγελίες σε όλα τα σημεία του κόσμου, τα οποία εξυπηρετεί το δίκτυο της Εταιρίας ταχυμεταφορών ACS για την Ελλάδα και την Κύπρο,και των εταιριών DHL ή UPS για το εξωτερικό, με τις οποίες συνεργαζόμαστε για τις αποστολές των παραγγελιών σας. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες αποστολών επισκεφτείτε τους διαδικτυακούς τόπους των εταιριών DHL και UPS. 

Αν δεν εξυπηρετείται η χώρα ήη περιοχή που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα +30 210 220 8434 Δευτέρα με Σάββατο 10:00 με 14:00, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στo [email protected]

2.  Υποβολή παραγγελίας - Ολοκλήρωση σύμβασης πώλησης

Χρησιμοποιήστε το μενού της ιστοσελίδας, προκειμένου να πλοηγηθείτε στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα και να βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν. Αφού επιλέξετε τα Προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε, μεταβείτε στο καλάθι αγορών μέσω του σχετικού εικονιδίου με τον τίτλο "ΚΑΛΑΘΙ AΓΟΡΩΝ", το οποίο βρίσκεται στο πάνω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας μας. Με τον τρόπο αυτό θα μπορείτε να δείτε τα προϊόντα που έχετε επιλέξει, ενώ, χρησιμοποιώντας το σχετικό κουμπί αφαίρεσης/διαγραφής, θα μπορείτε να αφαιρέσετε Προϊόντα από το καλάθι σας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Για την ολοκλήρωση και διεκπεραίωση της παραγγελίας θα απαιτηθεί να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες, προσωπικού και οικονομικού χαρακτήρα, αναφορικά με την πληρωμή και την αποστολή των Προϊόντων κτλ. Οι πληροφορίες αυτές είναι: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (email), αριθμό σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης (οδός, αριθμός, πόλης, ΤΚ, χώρα), καθώς και τα στοιχεία της κάρτας σας (πιστωτική ή χρεωστική)ή του τραπεζικού σας λογαριασμού, σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με αυτές τις μεθόδους πληρωμής.Σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να παρέχετε επιπλέον τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, την αρμόδια εφορία και τα πλήρη στοιχεία της επαγγελματικής σας έδρας.

Τα στοιχεία τα οποία μας παρέχετε αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών αυτών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας, τους οποίους σας καλούμε πριν την πλοήγηση στον ιστότοπό μας και πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας να διαβάσετε. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας και με την επιλογή του σχετικού πεδίου που αφορά τους Όρους και Πολιτικές της Εταιρίας,δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε πλήρως και ανεπιφύλακτα αυτούς. 

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω συναλλαγών και η εγγραφή σας δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων, οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα για τα νέα σας στοιχεία, ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένα, πλήρη και αληθή. Με την εγγραφή σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων σας βάσει των Γενικών Όρων Αγορώνκαι Επιστροφώνκαι της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας.

(Γιαπερισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δεδομένα σας και τη χρήση αυτών από εμάς, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην ιστοσελίδα μας).

Μόλις τοποθετήσετε στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» σας τα τελικά Προϊόντα, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να ολοκληρώσετε την υποβολή της παραγγελίας σας, το «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ».

Οι παραγγελίες σας μπορεί να πραγματοποιηθούν όλες τις ώρες της ημέρας και σε καθημερινή βάση χωρίς εξαιρέσεις.

 Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας σύμφωνα με τα ανωτέρω και το πάτημα του κουμπιού «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», θα δείτε το σύνολο της παραγγελίας σας με τα πλήρη στοιχεία αυτής, περιλαμβανομένων των πληροφοριών πληρωμής και αποστολής. Αν είστε σύμφωνοι, σας απομένει ακόμα ένα βήμα για να υποβάλετε την παραγγελία σας: το «κλικ» στο πεδίο με την αποδοχή των παρόντων Όρων Αγορώνκαι Eπιστροφώνκαι την ΠολιτικήΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μόλις πραγματοποιηθεί και η αποδοχή των όρων και Πολιτικών της Εταιρίας μας, κάνετε «κλικ» στο κουμπί «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ», οπότε και στο σημείο αυτό η παραγγελία σας ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Εταιρία μας.

Έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πλήρη και αληθή σας στοιχεία κατά την υποβολή της παραγγελίας σας. Με την ολοκλήρωση δε υποβολής της παραγγελίας σας δηλώνετε ότι είστε νόμιμος/ εξουσιοδοτημένος χρήστης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που μας δηλώνετε και ότι υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο επαρκές για να καλύψει την αξία των Προϊόντων που αγοράζετε. Η Εταιρία μας ενδέχεται (χωρίς να είναι υποχρεωμένη), να προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων πληρωμής που μας δηλώνετε όταν επιλέγετε ως μέσο πληρωμής την πίστωση με κάρτα ή τρίτους Onlineπαρόχους πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίσει τις οικονομικές μας συναλλαγές. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε απόκλιση, λάθος ή οποιασδήποτε άλλης φύσης πρόβλημα, υφιστάμενο ή ενδεχόμενο, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απορρίψει την παραγγελία σας.  

Εφόσον υποβάλλετε την παραγγελία σας, στη συνέχεια συνδέεστε με τον πάροχο πληρωμών που συνεργαζόμαστε, ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε. Μπορείτε να πληρώσετε με έναν από τους τρόπους που παρατίθενται κατωτέρω στην σχετική Ενότητα.

Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του τιμήματος της παραγγελίας σας, αυτόματα το σύστημα θα σας στείλει ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί ότι παραλάβαμε αυτή, θα αναγράφει τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει και όλους τους όρους της παραγγελίας και τον αριθμό της παραγγελίας σας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχετε επιλέξει την αντικαταβολή ως μέσο πληρωμής, η επιβεβαίωση της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω θα σας αποσταλεί με την υποβολή της παραγγελίας σας, τα δε Προϊόντα θα σας παραδοθούν μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση των Προϊόντων.

Μόλις ολοκληρωθεί το στάδιο της παραγγελίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εταιρία στη συνέχεια εξετάζει αν αυτή (η παραγγελία) μπορεί να εκτελεστεί ως έχει και δεν υφίσταται λόγος απόρριψης της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Εφόσον κριθεί ότι μπορεί να διεκπεραιωθεί στο σύνολό της, δρομολογείται η διαδικασία αποστολής των Προϊόντων σας στην ταχυμεταφορική εταιρία που συνεργαζόμαστε ή σε άλλη συνεργαζόμενη εταιρία, οπότε και σας αποστέλλουμε ένα μήνυμα στον λογαριασμό του email που μας έχετε δηλώσει κατά το στάδιο της υποβολής της παραγγελίας σας, το οποίο θα σας γνωστοποιεί τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της παραγγελίας σας μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που εσείς έχετε δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία σας.

Ο χρόνος παράδοσης και το κόστος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ενδεικτικά από τον τόπο παράδοσης, την ποσότητα των Προϊόντων, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το χρόνο παράδοσης και το κόστος αποστολής, παρακαλώ επισκεφτείτε κατωτέρω τις σχετικές Ενότητες.

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας, διαπιστωθεί έλλειψη σε κάποιο από τα Προϊόντα που έχετε παραγγείλει ή καθυστέρηση στην παράδοσή του πέραν του αναμενομένου ή προσωρινή μη διαθεσιμότητά του, αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμαπου να καθιστά την παραγγελία σας εν μέρει αποδεκτή και εκτελεστή εκ μέρους μας, (ενδεικτικά:α) καθυστέρηση αποστολής Προϊόντος από τον προμηθευτή μας εξαιτίας προβλήματος στη μεταφορά του, ή λόγω ανωτέρας βίας, β) γεγονός ανωτέρας βίας, (λ.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, πόλεμος, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας, το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας), γ) έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock)), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα στα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας σας προκειμένου να συμφωνήσουμε μαζί σας τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή/και ακύρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας μέσα σε διάστημα δύο (2) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και υποβολής της παραγγελίας σας, θα σας αποστείλουμε ένα email με το μέρος της παραγγελίας που η Εταιρία μπορεί να εκτελέσει, το δε υπόλοιπο μέρος που δεν είναι εφικτό να εκτελεστεί από εμάς, θα ακυρώνεται. Επομένως με βάση τα ανωτέρω, το νέο email που σας αποστέλλουμε θα αποτελεί τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας και αυτή θα οφείλει να εκτελέσει η Εταιρία μας. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για το τμήμα της παραγγελίας που έχει ακυρωθεί, η Εταιρία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στα ακυρωμένα Προϊόντα το συντομότερο δυνατόν.

Διευκρινίζεται ότι η αποστολή εκ μέρους μας της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρόλο που αναφέρεται σε αυτή ο αριθμός voucher που θα πάρει η παραγγελία σας από τη μεταφορική Εταιρία, δε συνιστά αποδοχή εκ μέρους μας της παραγγελίας σας, απλά επιβεβαίωση - γνωστοποίηση ότι παραλάβαμε αυτή. Η παραγγελία που υποβάλλετε αποτελεί πρόταση εκ μέρους σας προς την Εταιρία μας να αγοράσετε τα Προϊόντα που αναγράφονται σε αυτή. Προκειμένου να συναφθεί μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, θα πρέπει και εμείς αντίστοιχα να αποδεχτούμε την παραγγελία σας, ως έχει. Τέτοια αποδοχή πραγματοποιείται από εμάς όταν σας αποστέλλουμε το μήνυμα (email) που επιβεβαιώνει την αποστολή της παραγγελίας σας, ως έχει. Διευκρινίζεται δε ότι σε περίπτωση που το μήνυμα επιβεβαίωσης αποστολής της παραγγελίας σας δεν περιλαμβάνει ορισμένα από τα Προϊόντα που περιέχονταν στην παραγγελία σας, τα Προϊόντα αυτά δεν αποτελούν μέρος της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης και σε περίπτωση που έχουν πληρωθεί, θα σας επιστρέψουμε το αντίστοιχο ποσό το συντομότερο δυνατόν, ενώ αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Εταιρία μας δε σας οφείλει καμία αποζημίωση στην περίπτωση αυτή.  Ωστόσο η Σύμβαση εκτελείται μόνο εφόσον πληρωθούν τα Προϊόντα, ήτοι μόλις πιστωθεί η κάρτα σας,ή γίνει κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό ή εξοφληθεί η παραγγελία σας στην περίπτωση της αντικαταβολής.

 Η διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης ορίζεται από την ημερομηνία που θα σας αποστείλουμε το email με την επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας σας με τον αριθμό της μεταφορικής, μέχρι και την τελευταία ημέρα που λήγει το δικαίωμα σας να ακυρώσετε την παραγγελία, να υπαναχωρήσετε ή επιστρέψετε το προϊόν, σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα και το νόμο.     

Η Εταιρία μας δεν τηρεί αρχείο με τις παραγγελίες σας, επομένως οφείλετε να τηρείτε εσείς με δική σας ευθύνη τις γνωστοποιήσεις που σας αποστέλλουμε αναφορικά με τις παραγγελίες σας και τις μεταξύ μας συναλλαγές.

3.  Τηλεφωνικές παραγγελίες

Μπορείτε να υποβάλλετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά προς την Εταιρία στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας. 

Οι ημέρες και ώρες που δύναται να πραγματοποιηθούν οι τηλεφωνικές παραγγελίες είναι Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από 10.00 – 15.00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευήαπό 10.00 – 14.00 και από 18.00 – 21.00. 

Κατά την τηλεφωνική σας κλήση περιγράφετε το Προϊόν που θέλετε να παραγγείλετε και μας αναφέρετε τα στοιχεία πληρωμής και αποστολής που αναφέρονται στη σελίδα μας και περιγράφονται στο παρόν. Για τις τηλεφωνικές παραγγελίες οι μόνες ισχύουσες μέθοδοι πληρωμής είναι: α) αντικαταβολή για ποσά έως 500 ΕΥΡΩ και β) κατάθεση/μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό μας εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. 

Με την υποβολή τηλεφωνικής παραγγελίας αποδέχεστε τους παρόντες Γενικούς Όρους Αγορών και Επιστροφών και τις Πολιτικές που περιλαμβάνονται σε αυτούς όπως αυτή της Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων.    

4.  Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση παραγγελίας από τον Χρήστη

Πέραν των άλλων περιπτώσεων που αναφέρονται στο παρόν, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν την υποβολή της παραγγελίας σας, τεχνικά μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των Προϊόντων από το καλάθι σας που δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε, πατώντας το κουμπί «X» το οποίο ενεργοποιεί την αφαίρεση – διαγραφή των αντίστοιχων Προϊόντων. 

Μετά τη γνωστοποίηση παραλαβής της παραγγελίας σας αλλά πριν την επιβεβαίωση αποδοχής αυτής με την γνωστοποίηση αποστολής των προϊόντων και για διάστημα δυο (2) ωρών, μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο +30 210 220 8434, τις ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο από 10.00 – 15.00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 10.00 – 14.00 και από 18.00 – 21.00. 

Το email θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από εμάς για τους σκοπούς της παρούσης συμφωνίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία αποστολής του, δυνάμεθα δε να ακυρώσουμε την παραγγελία σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, μόνο εφόσον η παραλαβή του σχετικού μηνύματός σας πραγματοποιηθεί πριν την αποστολή σε εσάς της επιβεβαίωσης αποστολής των προϊόντων σας.

Επιπλέον σε περίπτωση που η Εταιρία τροποποιήσει την παραγγελία σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε στο σύνολο την παραγγελία σας ή κατά το τμήμα αυτής που δε δύναται να εκτελεστεί από εμάς, με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω αναφέρουμε, (αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνική επικοινωνία).  

Για παραγγελίες με προορισμό παράδοσης χώρα εξωτερικού, κι εφόσον έχουμε ήδη προχωρήσει στην αποστολή της παραγγελίας προς την καθορισμένη διεύθυνση, σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, πριν την παραλαβή των προϊόντων, θα επιβαρύνεστε εσείς με τα έξοδα επιστροφής που απαιτούνται για την επιστροφή των προϊόντων στην έδρα της Εταιρίας μας στην Ελλάδα.

Ακύρωση παραγγελίας από την Εταιρία

 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, το Προϊόν που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο και δεν έχει προλάβει να ενημερωθεί το σύστημα, ή/και όταν δεν είναι δυνατή η προμήθειά του πια από την Εταιρία μας για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
 • Εξ’ αιτίας τεχνικού λάθους, η αναγραφόμενη στο Προϊόν τιμή, ή η περιγραφή του είναι εσφαλμένη.
 • Κατά την απόλυτη κρίση μας θεωρούμε ότι εμπλέκεστε σε αθέμιτες πρακτικές με την υποβολή της παραγγελίας, ή όταν δεν κάνετε δίκαιη χρήση του συστήματος παραγγελίας της Εταιρίας.
 • Μη εξόφλησης.
 • Μη παραλαβής των Προϊόντων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.
 • Η εκτέλεση της παραγγελίας αντιβαίνει σε νόμους, κανόνες και κανονισμούς.
 • Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Σε περίπτωση που το Προϊόν της παραγγελίας που ακυρώνεται έχει πληρωθεί,  η Εταιρία θα σας επιστρέψει τα χρήματα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση

Ακύρωση μετά την παραλαβή του προϊόντος

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, η παραγγελία ακυρώνεται με την άσκηση του Δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική Ενότητα κατωτέρω. Τυχόν άρνησή σας να παραλάβετε τα Προϊόντα σας κατά την παράδοση από την Εταιρία μεταφοράς, ισοδυναμεί με υπαναχώρηση, δικαίωμα για την άσκηση του οποίου ισχύουν οι διατάξεις της σχετικής Ενότητας περί υπαναχώρησης κατωτέρω.

5.  Τιμές

Αναγραφόμενη τιμή

Παρόλο που η Εταιρία λαμβάνει κάθε πρόσφορο τεχνικό και πρακτικό μέτρο να διασφαλίζει την ακρίβεια και ορθότητα των τιμών που αναγράφονται στα Προϊόντα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπάρχει ωστόσο η πιθανότητα λόγω τεχνικού σφάλματος να εμφανιστεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός ή και περισσότερων προϊόντων που περιλαμβάνονται στην παραγγελία σας. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας και πριν λάβουμε την πληρωμή, θα ελέγξουμε τις τιμές των Προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή ενός Προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όσο το δυνατόν πιο άμεσα και σε κάθε περίπτωση πριν την αποστολή του. Είναι στη δική σας διακριτική ευχέρεια να προχωρήσετε την παραγγελία με τις σωστές τιμές, να την τροποποιήσετε λαμβάνοντας υπόψη τις σωστές τιμές ή να την ακυρώσετε. Εάν δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε την παραγγελία ως ακυρωθείσα.

Οι τιμές που αναγράφονται σε όλα μας τα Προϊόντα είναι σε Ευρώ, συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α.(24% για τα περισσότερα Προϊόντα, 6% για βιβλία, περιοδικά και δημοσιεύσεις, 13% για φυτά), και θεωρούνται τελικές. Αν ο αγοραστής είναι κάτοικος χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην τιμή πώλησης δεν θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Το ύψος του Φ.Π.Α. που αναφέρεται στους παρόντες όρους είναι ενδεικτικό, καθώς αποτελεί αντικείμενο της νομοθετικής εξουσίας και ως εκ τούτου μπορεί κατά καιρούς να αναπροσαρμόζεται. Σε κάθε περίπτωση το ύψος αυτού θα είναι σύμφωνο με το προβλεπόμενο νομοθετικά όριο και θα περιλαμβάνεται στην τελική τιμή του Προϊόντος.

Τοκόστοςαποστολήςεξαρτάταιαπότηνδιεύθυνσηπαράδοσηςκαιτομέγεθοςκαιβάροςτης παραγγελίας. Το ακριβές κόστος θα υπολογίζεται αυτόματα κατά την διαδικασία της παραγγελίας σας, ανάλογα με τα προϊόντα που θα έχετε επιλέξει, εκτός από τα έπιπλα και τα φωτιστικά, το κόστος αποστολής των οποίων θα μπορείτε να το πληροφορηθείτε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κατάστημα ή με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected].

Η Εταιρία κατηγοριοποιεί όλεςτιςπαραγγελίεςείτεωςμικράδέματαείτε ως μεγάλα/ογκώδη δέματα.

Σας εφιστούμε την προσοχή στο ότικάθε χώρα ενδεχομένως διατηρεί εθνικές πολιτικές για επιβολή φόρων και δασμών επί εισαγομένων προϊόντων. Ως εκ τούτου μπορεί να επιβαρυνθείτε με τα σχετικά τέλη, δασμούς ή φόρους, όπως αυτοί ισχύουν με βάση τη νομοθεσία της χώρας σας. Τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται στις τελικές τιμές πώλησης του προϊόντος ούτε στο κόστος αποστολής αυτών και θα τα καταβάλετε εσείς όταν, όπου και όπως προβλέπεται. Η Εταιρία δεν υπέχει καμία υποχρέωση πληρωμής τους.

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τόπος παράδοσης

Τα Προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που δηλώνει ο Χρήστης κατά την παραγγελία, εντός της  Ελληνικής Επικράτειας και στο Εξωτερικό.

Τρόπος και Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων που έχετε παραγγείλει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, καθόσον ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις για λόγους μη αναγόμενους σε δική μας ευθύνη. Δείτε στην σχετική Ενότητα κατωτέρω τι ισχύει σε περίπτωση καθυστέρησης κατά την παράδοση. 

Τα Προϊόντα αποστέλλονται αποκλειστικά είτε μέσω της Εταιρίας courier ACS για την Ελληνική Επικράτεια και την Κύπρο,  είτε μέσω των εταιριών courier DHL και UPS για το εξωτερικό.

Ειδικότερα ισχύουν τα παρακάτω, με την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας και λόγων μη αναγόμενων σε δική μας υπαιτιότητα:

Εφόσον όλα τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα, θα επεξεργαστούμε την παραγγελία σας εντός 24 ωρών και η παράδοση εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός 2-3 εργασίμων ημερών, εφόσον η αποστολή γίνεται στην Ελλάδα, ή εντός 5-10 εργασίμων ημερών για τις υπόλοιπες χώρες. Αν η παραγγελία γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, η αποστολή των Προϊόντων θα γίνει την Δευτέρα που ακολουθεί.

Η Εταιρία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις που οφείλονται: σε λειτουργία των μεταφορέων ή σε εσφαλμένη επικοινωνία τους με τον πελάτη, σε αμέλεια από μέρους του πελάτη να επικοινωνήσει με τον μεταφορέα, σε καθυστερήσεις των τελωνειακών υπαλλήλων, σε απεργίες, σε ακραία καιρικά φαινόμενα, σε πολέμους,σε άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας, και γενικότερα σε κάθε γεγονός που εκφεύγει της σφαίρας επιρροής και ελέγχου μας.

Καθυστέρηση Παράδοσης

Η Εταιρία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη και προσήκουσα παράδοση των Προϊόντων σας, ωστόσο διατηρούμε την επιφύλαξη ότι η παράδοση του(ων) Προϊόντος(ων) σας δύναται να καθυστερήσει σε περίπτωση, (ενδεικτικά αναφερόμενες), που

 1. το Προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας (π.χ. λόγω προβλήματος στη μεταφορά του ή λόγω ανωτέρας βίας κτλ.), με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε,
 2. υφίσταται γεγονός ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, απεργίες, πόλεμος, ή κάθε άλλο γεγονός έξω από τη σφαίρα επιρροής και ελέγχου μας το οποίο δύναται να επηρεάσει τη μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας,
 3. υπάρχει έλλειψη επαρκούς αποθέματος (stock). Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς το Προϊόν που έχει καθυστερήσει ή δεν είναι διαθέσιμο, ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό, ή να σας ενημερώσουμε για το χρόνο παράδοσης του προϊόντος που δεν είναι άμεσα διαθέσιμο. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία μας στο τηλέφωνο +30 210 220 8434 Δευτέρα με Σάββατο 10:00 με 14:00 ή στη ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] στα οποία και μπορείτε να δηλώσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας στο σύνολο της ή σε μέρος αυτής.

Ευθύνη κατά την παράδοση

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρία μας παραμένει η μόνη υπεύθυνη για τυχόν βλάβη ή απώλεια των προϊόντων σας μέχρι εσείς (ή τρίτοι που τυχόν εσείς θα έχετε εξουσιοδοτήσει) να αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των Προϊόντων.

Εάν κατά την ορισθείσα ημερομηνία παράδοσης εσείς δε βρίσκεστε στη δηλωθείσα διεύθυνση για να παραλάβετε τα Προϊόντα, η μεταφορική Εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστεθα σας ενημερώσει για την επίσκεψή της και θα ζητήσει να επικοινωνήσετε μαζί της, ανεξάρτητα από τις προσπάθειες της να παραδώσει εκ νέου την παραγγελία, όπως αυτό προβλέπεται από την πολιτική της. Σε περίπτωση που τελικά η αποστολή δεν επιτευχθεί, τότε η παραγγελία σας επιστρέφει αυτομάτως σε εμάς και καταχωρείται ως Άρνηση. Στην περίπτωση αυτή, ρητά συμφωνείται, κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα της ευθύνης που μας αφορά, ότι εσείς θα φέρετε την ευθύνη απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων κατά την επιστροφή, τα δε Προϊόντα μεταφέρονται και φυλάσσονται σύμφωνα με τους όρους της μεταφορικής και με δική σας πλέον δαπάνη.

Σημειώνουμε ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί ειδική λίστα με πελάτες που έχουν πραγματοποιήσει παραγγελίες και δεν έχουν παραλάβει τα Προϊόντα τους, (έχουν αρνηθεί ή δεν βρίσκονται στη διεύθυνση παραλαβής κατά το συμφωνημένο χρόνο) ή που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλης αξίας αγορές (άνω των 300 Ευρώ) και έχουν αρνηθεί την παραλαβή ακόμα και μία φορά. Οι παραγγελίες εκ μέρους των πελατών εγγεγραμμένων στην εν λόγω λίστα, στις οποίες έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η αντικαταβολή, ακόμα και αν έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς ακυρώνονται. Εάν οι εν λόγω πελάτες επιλέξουν κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής τότε η παραγγελία τους αποστέλλεται κανονικά.

Έξοδα Αποστολής 

Για παραγγελίες αξίας μεγαλύτερης των 60 ΕΥΡΩ η παράδοση εντός Ελλάδος είναι ΔΩΡΕΑΝ, εκτός από περιπτώσεις μεγάλων επίπλων, καθώς και κάποιων προϊόντων φωτισμού, τα οποία είναι περισσότερο ευπαθή. Μικρότερα προϊόντα αποστέλλονται ως κανονικά δέματα. Κατά την περίοδο των εκπτώσεων δεν ισχύει η δωρεάν αποστολή.

Το κόστος αποστολής για την Ελλάδα είναι περίπου 3,50 ΕΥΡΩ για κάθε δέμα (μικρά προϊόντα έως 2 κιλά). Ογκώδη αντικείμενα αποστέλλονται ως μεγάλα δέματα. Το ακριβές κόστος αποστολής αυτών θα φαίνεται κατά την διαδικασία της αγοράς, αλλά εκτιμάται σε περίπου 6 ΕΥΡΩ. Κάποια μεγαλύτερα έπιπλα και φωτιστικά απαιτούν ειδική παράδοση ή ενδεχομένως και απευθείας παραλαβή από το Κατάστημα μας. Για τις περιπτώσεις αυτές, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, παρακαλούμε συνεννοηθείτε σχετικά μαζί μας, καλώντας μας στο τηλ. (+30) 210 220 8434 Δευτέρα με Σάββατο 10:00 με 14:00 ή αποστέλλοντας email στην διεύθυνση [email protected]. Στοχεύουμε πάντοτε στο να προσφέρου με την καλύτερη και πιο οικονομική υπηρεσία και μπορείτε πάντα να κανονίσετε την παραλαβή από το Κατάστημά μας δωρεάν όποτε επιθυμείτε.

Για παραδόσεις σε χώρες του εξωτερικού,το κόστος ποικίλει ανάλογα με την χώρα και την συγκεκριμένη περιοχή. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας, συνιστούμε πριν προχωρήσετε σε κάποια αγορά να μας αποστέλλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε και εμείς θα σας ενημερώνουμε για το κόστος αποστολής αυτών στην διεύθυνση που επιθυμείτε.

Ε. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Εταιρία διαθέτει τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους αποπληρωμής. Ο Χρήστης κατά την αγορά καλείται να επιλέξει έναν εκ των προσφερόμενων τρόπων, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα συνδυαστικού τρόπου πληρωμής για την ίδια παραγγελία.

Μέθοδος Αντικαταβολής

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας. Όταν έρθει στο χώρο σας ο υπάλληλος της ταχυμεταφορικήςεταιρίας για να σας παραδώσει τα προϊόντα σας, πληρώνετε σε μετρητά την αξία της παραγγελίας σας.

Η μέθοδος αυτή ισχύει μόνο για την Ελλάδα και μόνο για παραγγελίες έως 500 ΕΥΡΩ, καθώς σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για την εξόφληση ποσού μεγαλύτερου των 500 Ευρώ δεν επιτρέπεται η πληρωμή σε μετρητά.

Η πληρωμή με αυτή τη μέθοδο επιβαρύνεται με το ποσό των 4,00 ΕΥΡΩ ανά παραγγελία.

Πληρωμή με πιστωτική-χρεωστική κάρτα ή paypal

Mπορείτε για τις συναλλαγές σας να χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (RSA Encryption).  Για το σκοπό της πληρωμής συμπληρώνετε σε περιβάλλον της αντίστοιχης τράπεζας όλα τα απαραίτητα πεδία (αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης της, CCV). Η Εταιρία επεξεργάζεται τα στοιχεία της κάρτας σας αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των Προϊόντων που έχετε αγοράσει από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν αποθηκεύεται ο αριθμός της κάρτας σας, επομένως για κάθε αγορά στο κατάστημά μας που επιθυμείτε να εξοφλήσετε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία της κάρτας σας.  Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της Εταιρίας.

Για την πληρωμή μέσω paypalισχύει η διαδικασία πληρωμών της εν λόγω πλατφόρμας.

Αυτέςοι μέθοδοι πληρωμής δεν ισχύουν για τις τηλεφωνικές παραγγελίες.

Πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό

Η πληρωμή για την αγορά των προϊόντων μπορεί να γίνει και μέσω κατάθεσης του οφειλόμενου χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί η εταιρία σε συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα. Η πληρωμή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας και τότε μόνο θα γίνει η αποστολή των προϊόντων στην διεύθυνσή σας.

Για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω τηλεφώνου,η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού είναι η μοναδική διαθέσιμη μέθοδος πληρωμής.

Επί του παρόντος η εταιρία μας συνεργάζεται με το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της ΕλλάδοςΑ.Ε.» και ο αριθμός λογαριασμού που τηρούμε σε αυτήν είναι ο ακόλουθος:

ΙΒΑΝ: GR4501102250000022500956721

Δικαιούχος: PETRICHORO.E.

ΣΤ. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Προϋποθέσεις άσκησης δικαιώματος

Έχετε στη διάθεσή σας προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσετε από την αγορά που τυχόν πραγματοποιήσατε μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, χωρίς να αναφέρετε τους λόγους ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε εξήγηση αναφορικά με την επιθυμία σας να επιστρέψετε το προϊόν(τα). 

Η ως άνω προθεσμία των δεκατεσσάρων(14) ημερολογιακών ημερών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ορίζεται από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα), αποκτήσετε τη φυσική κατοχή των προϊόντων. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει περισσότερα από ένα προϊόντα με μια παραγγελία και τα οποία παραδίδονται χωριστά, η προθεσμία ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεκινάει από την επόμενη της ημέρας που εσείς ή πρόσωπο που τυχόν εσείς μας υποδείξετε ως αρμόδιο για την παραλαβή των προϊόντων σας (άλλο από τον μεταφορέα) αποκτήσετε τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Σε κάθε περίπτωση, αν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία, παρατείνεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Διαδικασίες άσκησης δικαιώματος

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης της ανωτέρω παραγράφου, οφείλετε πριν από τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως του σύμφωνα με τα ανωτέρω, να μας ενημερώσετε για τυχόν απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την Σύμβαση Πώλησης που έχουμε συνάψει, με μια ξεκάθαρη δήλωσή σας (πχ επιστολή) την οποία θα αποστείλετε με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

 • με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση του καταστήματος: «PETRICHOR Ο.Ε.»,ΠΑΤΡΕΩΣ 39, ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
 • με τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας στο τηλέφωνο +30 210 220 8434
 • με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected],
 • συμπληρώνοντας το έντυπο « ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» που βρίσκεται συνημμένα στο δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή του προϊόντος και δίνοντας το έντυπο στο συνεργάτη μας ταχυμεταφορέα την ίδια στιγμή κατά την οποία σας επισκέπτεται για να σας παραδώσει το προϊόν.

Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το συνημμένο στους παρόντες Όρους ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, το οποίο μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το αποστείλετε/επισυνάψετε σύμφωνα με τα παραπάνω. Η χρήση του συνημμένου Εντύπου δεν είναι υποχρεωτική.

Υποχρεώσεις καταναλωτή κατά την υπαναχώρηση

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ρητά συμφωνείτε ότι η ανακοίνωση σας περί ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει περιέλθει σε εμάς την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή σε εμάς του αιτήματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, οφείλετε να επιστρέψετε σε εμάς στη διεύθυνσηPETRICHOR Ο.Ε.», ΠΑΤΡΕΩΣ 39, ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΑΔΑ, το Προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε άμεσα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία περιήλθε σε εμάς η ανακοίνωση της απόφασής σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν στείλετε πίσω τα Προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερολογιακών ημερών, ως ανωτέρω ορίζεται. 

Βάσει νόμου, αποτελεί δική σας υποχρέωση να αποδείξετε σε εμάς την εμπρόθεσμη άσκησητου δικαιώματος υπαναχώρησης (την ημερομηνία δηλ. που το αίτημα της υπαναχώρησης υποβλήθηκε στην Εταιρία μας), προκειμένου να υπολογίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις νόμιμες προθεσμίες που προκύπτουν από την παρούσα συμφωνία και το νόμο.

Το κόστος της επιστροφής των προϊόντων από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε, το αναλαμβάνετε εσείς και θα πρέπει να το καταβάλλετε απευθείας στην εταιρία ταχυμεταφορών που θα επιλέξετε. Σε περίπτωση που η Εταιρία μας υποχρεωθεί στην καταβολή ποσού προς εταιρία μεταφοράς που αφορά στην επιστροφή προϊόντος, αυτό θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό που η Εταιρία μας οφείλει να σας επιστρέψει συνεπεία της υπαναχώρησης σύμφωνα με το νόμο και τους όρους του παρόντος. Για τις επιστροφές οφείλετε να αναζητήσετε εσείς την Εταιρία ταχυμεταφοράς και να καταβάλλετε απευθείας σε αυτή το αντίστοιχο αντίτιμο. Σε περίπτωση που έχετε παραγγείλει το προϊόν από χώρα που χρησιμοποιεί άλλο νόμισμα από το Ευρώ, αναλαμβάνετε να καλύψετε εσείς πλέον του κόστους επιστροφής και το κόστος σε περίπτωση που υπάρξει διαφορά ισοτιμίας, σε περίπτωση εκτελωνισμού ή εισαγωγικών δασμών κτλ. 

Υποχρεώσεις της Εταιρίας

Με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, εάν υπαναχωρήσετε από κάποια αγορά σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), αφαιρώντας ωστόσο το κόστος επιστροφής σε περίπτωση που τυχόν επιβαρυνθούμε με αυτό. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η επιστροφή των χρημάτων σας, εφόσον η αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε έγινε με αντικαταβολή, πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού (τα στοιχεία του οποίου θα μας γνωστοποιήσετε κατά την άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης), καθόσον με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητά και ανεπιφύλακτα μας δηλώνετε ότι συναινείτε σε διαφορετικό τρόπο επιστροφής των χρημάτων σας συνεπεία υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε με χρεωστική/πιστωτική κάρτα ή Paypal, τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν στο λογαριασμό σας που πραγματοποιήθηκε η χρέωση. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού (περίπτωση τηλεφωνικών παραγγελιών) τα χρήματα θα πιστωθούν στον λογαριασμό αυτό.

Επιστροφή Προϊόντων λόγω υπαναχώρησης

Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή των χρημάτων σας μέχρις ότου λάβουμε πίσω τα προϊόντα από την αγορά των οποίων υπαναχωρείτε στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε. Σε περίπτωση υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι τυχόν προϊόντα τα οποία έχετε αγοράσει με κάποια έκπτωση οφειλόμενη στην αγορά του προϊόντος από την οποία υπαναχωρείτε, οφείλετε να τα επιστρέψετε μαζί με το βασικό προϊόν από την αγορά του οποίου υπαναχωρείτε, διαφορετικά η υπαναχώρηση θεωρείται ως μη ασκηθείσα από εσάς και άρα ουδεμία υποχρέωση παράγεται για εμάς.

Αναγνωρίζετε δε και συναινείτε ότι αποτελεί δική σας ευθύνη η τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων που επιστρέφετε, η οποία (μείωση) επέρχεται ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των εν λόγω προϊόντων εκ μέρους σας, πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης και των ιδιοτήτων των προϊόντων.  Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας στην περίπτωση της υπαναχώρησης ή εφόσον το επιλέξετε για να γίνει η πίστωση/αλλαγή, θα πρέπει το προϊόν που παραλάβαμε συνεπεία της υπαναχώρησής σας, να βρίσκεται στην άριστη κατάσταση που παραλήφθηκε χωρίς φθορές και να είναι πλήρες, εντός της αρχικής συσκευασίας του, η οποία επίσης θα πρέπει να έχει παραμείνει σε άριστη κατάσταση. Η Εταιρίαδεν παραλαμβάνει προϊόντα τα οποία επιστρέφονται κατά την υπαναχώρησή σας και τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα μας δημιουργούν την εντύπωση ότι αυτά έχουν υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλόλητας τους ούτε προϊόντα των οποίων η συσκευασία έχει υποστεί φθορές που καθιστούν αδύνατη την επαναχρησιμοποίησή της.Επίσης, το προϊόν που επιστρέφεται θα πρέπει να συνοδεύεται και από όλα τα απαραίτητα παραστατικά που λάβατε με την παραλαβή του(απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια του προϊόντος), διαφορετικά η Εταιρία δεν παραλαμβάνει αυτό, καθόσον συμφωνείτε ότι το δικαίωμα της υπαναχώρησης δεν έχει νομίμως ασκηθεί και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. 

Όταν παραλάβουμε το προϊόν που μας επιστρέψατε, κι αφού ελέγξουμε αυτό, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(email) για να σας ενημερώσουμε για την παραλαβή του. Μετά τον έλεγχο που θα διενεργήσουμε, θα σας ειδοποιήσουμε με νεότερο μήνυμα για την έγκριση ή την απόρριψή του αιτήματός σας για επιστροφή των χρημάτων της αγοράς. Εάν εγκριθεί η επιστροφή των χρημάτων σας, θα διεκπεραιωθεί και η πίστωση του προβλεπόμενου ποσού με τους αναφερόμενους στο παρόν τρόπους. Η παρούσα πολιτική επιστροφής χρημάτων ισχύει μόνο για προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω Διαδικτύου. Αν έχετε αγοράσει προϊόντα από το κατάστημά μας με φυσική παρουσία δεν κάνουμε επιστροφές χρημάτων (εκτός από ελαττωματικά είδη), θα μπορείτε όμως να προχωρήσετε σε αλλαγή του προϊόντος ή να πάρετε πιστωτικό σημείωμα, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε σε μελλοντική αγορά σας.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες φυτών, λαμπών, επίπλων ή ειδών φωτισμού, τα οποία παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν ειδικά για εσάς.

Για την άρνησή μας να αποδεχτούμε το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιτίας ενός εκ των αναφερομένων στο παρόν λόγων θα σας ενημερώσουμε με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει.

ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ

Τα δικαιώματα του Καταναλωτή. Διαδικασίες άσκησης δικαιωμάτων.

Σε περίπτωση αποστολής εσφαλμένου ή ελαττωματικού προϊόντος, έχετε το δικαίωμα, όπως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα της Εταιρίας μας ή και στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, και μας αναφέρετε το ελάττωμα στο προϊόν ή το λάθος μας στην εκτέλεση της παραγγελίας σας και μας ενημερώνετε για την επιθυμία σας να αντικατασταθεί το προϊόν με το σωστό/ μη ελαττωματικό προϊόν ή να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας.

Η Εταιρία μας αναλαμβάνει να καλύψει το συνολικό κόστος επιστροφής και αποστολής εκ νέου του σωστού/ μη ελαττωματικού προϊόντος, εφόσον η επιστροφή του λάθος/ ελαττωματικού προϊόντος και η αποστολή του νέου πραγματοποιηθούν μέσω των συνεργαζομένων με την Εταιρία εταιριών ταχυμεταφοράς. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο και αιτία επιθυμείτε άλλον τρόπο επιστροφής/ αποστολής, θα αναλάβετε το επιπλέον κόστος που προκύπτει από το δικό σας μέσο μεταφοράς σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος των συνεργαζόμενων με εμάς εταιριών. 

Ρητά αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αντικατάσταση προϊόντος, τελεί υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας του σωστού/ μη ελαττωματικού στο κατάστημά μας κατά το χρόνο που μας ενημερώνετε σχετικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εξόδων παράδοσης (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιήσετε άλλους τρόπους επιστροφής/παράδοσης από το φθηνότερο τρόπο επιστροφής/παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), με την επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται κατωτέρω. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί άμεσα, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τεσσάρων το πολύ ημερών από την ημερομηνία που η Εταιρία θα παραλάβει τα προϊόντα που επιστρέψατε σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα και με την επιφύλαξη των διατάξεων του σχετικού άρθρου κατωτέρω. Ρητά συμφωνείτε ότι η αντικατάσταση των προϊόντων των οποίων η παραγγελία εκτελέστηκε λάθος, πραγματοποιείται εφόσον το προϊόν προς αντικατάσταση επιστρέφεται στην Εταιρία μας στην ίδια καλή κατάσταση που αρχικά το παραλάβατε. Η Εταιρία μας δεν αντικαθιστά προϊόντα τα οποία φέρουν βρωμιές, φθορές, κακώσεις, άλλες από το αναφερόμενο ελάττωμα ήτων οποίων η συσκευασία δεν είναι σε καλή κατάσταση ή δε συνοδεύονται από όλα τα έγγραφα (απόδειξη, έντυπο επιστροφής ή/και αποδεικτικό επιστροφής, διακριτικά καρτελάκια προϊόντος) τα οποία λάβατε από εμάς. Στην περίπτωση επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, όπως αρνηθεί την αντικατάσταση του ή επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση που δεν έχει επαρκή στοιχεία που να την καθιστούν υπαίτια για το ελάττωμα στο προϊόν.

Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με πίστωση του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας ή του λογαριασμού paypal, ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε. Σε κάθε περίπτωση δε θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Αξιώσεις για αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση πάσης φύσεως και νομικής βάσης αποκλείονται, όπως και πάσης φύσεως αξιώσεις για βλάβες της υγείας, ζωής και σωματικής ακεραιότητας.

 Περιορισμός Εγγυήσεων - Ευθύνης

Η Εταιρία μας ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Όροι. Συνεπώς, έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου να μην αλλοιώνονται και παράλληλα να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, (δ) τα προϊόντα προς διάθεση να είναι σε καλή γενικά κατάσταση, επισκευασμένα και καθαρά, κατάλληλα και ασφαλή για τη δημόσια υγεία.Ωστόσο η Εταιρία ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Επιπλέον η Εταιρία μας ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλόλητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των Προϊόντων του διαδικτυακού μας τόπου, αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς το προορίζετε και (β) για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

Η Εταιρία δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Εταιρία ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλης φύσεως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί οποιαδήποτε ζημία οικονομικής (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, διαφυγόντα κέρδη κλπ.)ή άλληςφύσεως, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλείψεις της Εταιρίας ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες η Εταιρία δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

Η Εταιρία α) επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, β) διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του ηλεκτρονικού καταστήματος για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, γ) ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζουν ή διαφημίζονται στον ιστότοπό μας και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα τρίτων τα οποία παραλαμβάνετε ως δώρο.

Ο Δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών τρίτων. 

Η Εταιρία δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης σας από πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπό μας ή από υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του δικτυακού τόπου.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την λειτουργία της οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Εταιρίας για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρίας για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου. 

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρία μας και οιονδήποτε τρίτο έλκει δικαιώματα από αυτή (συνεργάτες, υπαλλήλους, διοικητές, προμηθευτές, αντιπροσώπους, εκπροσώπους τόσο της ίδιας όσο και των συνεργατών της) για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, έξοδο τυχόν υποστεί από

 1. παραβίαση εκ μέρους σας των Γενικών Όρων Χρήσης του Δικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων σε αυτόν Υπηρεσιών (συμπεριλαμβανημένης και της αγοράς από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα), 
 2. μη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Γενικούς Όρους
 3. παραβίαση κείμενης νομοθεσίας εκ μέρους σας,
 4. παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τρίτων,
 5. παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων της Εταιρίας.

Σε κάθε περίπτωση, που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη αποδεδειγμένα σε βαρεία αμέλεια της Εταιρίας μας (εξαιρούμε τυχόν ευθύνης προερχόμενης από ελαφρά αμέλεια), η Εταιρία θα καλύψει τυχόν θετική ζημία του Χρήστη που σχετίζεται ευθέως με το ζημιογόνο γεγονός και τη βαριά αμέλεια της εταιρίας. Όλοι οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν, ισχύουν στο σύνολό τους ως έγκυροι και σύμφωνοι με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, και οι Χρήστες συναινούν στις εξαιρέσεις και περιορισμούς αυτούς.

ΕΦΑΜΡΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την σύμβαση πώλησης ή εξ αφορμής αυτής, κατά τόπον αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται και συμφωνούνται αυτά της πόλης των Πατρών. 

Οι παρόντες όροι έχουν συνταχθεί στα ελληνικά και μεταφραστεί στα αγγλικά. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στην ερμηνεία μεταξύ ελληνικού και αγγλικού κειμένου, θα υπερισχύει το ελληνικό.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρου 4 Νόμου 2251/1994)

ΠΡΟΣ : Την ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία  «PETRICHORΟ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «PETRICHOR», που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη της Πάτρας, οδός Αγίου Ανδρέου αριθμός 9, (ΑΦΜ: 801650660 / Δ.Ο.Υ Α’ Πατρών), με αριθμό ΓΕΜΗ  160836916000, τηλ. +30 210 220 8434, email: [email protected].

Δια του παρόντος δηλώνω και γνωστοποιώ ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή πώλησης των ακόλουθων αγαθών που παραγγέλθηκαν την …………………………./ από την εταιρία σας και που παρελήφθησαν από εμένα την …………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γλώσσα

Website created with by Elegento